Sie befinden sich hier: eisfair / Pack-Eis
News News News

Navigation

Content

dahdi-5.10.118-eisfair-1-virt (drivers)

DAHDI modules - 5.10.118-eisfair-1-VIRT (Offizielles Paket)

Version: 3.2.10 Status: stable Release Datum: 2022-05-28
Autor: the eisfair team, team(at)eisfair(dot)org
This package contains the kernel modules of
the Dahdi Telephony Interface.

- dahdi modules for Kernel 5.10.118-eisfair-1-VIRT

http://asterisk.org
SHA256-Prüfsumme: 474f7597c9b75ac61c6b9fa6e22408d620cd03a8fd3b30f15dbac7a7e240cb39
Größe: 486.57 KByte
Info-Datei: https://www.pack-eis.de/dl.php?l=52259/dahdi-5.10.118-eisfair-1-virt.tar.bz2.info
Benötigte Pakete: base 2.8.25
dahdi-linux 3.2.0
dahdi