Sie befinden sich hier: eisfair / Pack-Eis
News News News

Content

ruby-rrdtool (plang)

rrdtool - Ruby module for Ruby 2.5 (Verifiziert)

Version: 2.8.6 Status: stable Release Datum: 2019-04-13
Autor: Marcus Roeckrath, marcus.roeckrath(at)gmx.de
rrdtool 1.7.1

Ruby Module for Ruby 2.5

Source: http://oss.oetiker.ch/rrdtool/
SHA256-Prüfsumme: 7813a86db024d83c3d6c390dab30b2b7b2a72130c9a2402fc45498e1961d6128
Größe: 8.62 KByte
Eis-List: https://www.pack-eis.de/vieweislist.php?pid=30136
Info-Datei: https://www.pack-eis.de/dl.php?l=30136/ruby-rrdtool.tar.bz2.info
Benötigte Pakete: base 2.8.14
rrdtool 2.8.6
ruby 2.8.5
librrdtool 2.8.6
Weitere Funktionen: Changelog anzeigen