Sie befinden sich hier: eisfair / Pack-Eis
News News News

Content

dahdi-3.16.54-eisfair-1-PAE (drivers)

DAHDI modules - 3.16.54-eisfair-1-PAE (Offizielles Paket)

Version: 2.8.6 Status: stable Release Datum: 2018-02-28
Autor: the eisfair team, team(at)eisfair(dot)org
This package contains the kernel modules of
the Dahdi Telephony Interface.

- dahdi modules for Kernel 3.16.54-eisfair-1-PAE

http://asterisk.org
SHA256-Prüfsumme: 4400cb2fdea7257d9055da6ce5898db4b4b2db4a6fa185520d620ec01ad56f17
Größe: 1.47 MByte
Info-Datei: https://www.pack-eis.de/dl.php?l=22259/dahdi-3.16.54-eisfair-1-PAE.tar.bz2.info
Benötigte Pakete: base 2.7.11
dahdi-tools 2.6.3
dahdi